Etablere og drive virksomhed

Kommunalbestyrelsens vision behandler tre fokusområder. Her kan du læse visionen for "Etablere og drive virksomhed".

Kalundborgs styrke er en række stærke industrivirksomheder, der i dag udgør en vækstmotor for erhvervslivet. Denne styrkeposition satser kommunen på at udvikle som Den Grønne Industrikommune.

Kalundborg Kommune tager aktivt del i omstillingen til et klimavenligt og energieffektivt samfund uafhængigt af fossile energikilder. Vi bygger på lokale erfaringer med globalt udsyn og anvender og afprøver mulighederne i nye, grønne teknologier.

Vi vil skabe bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken (samarbejde med fordel for begge parter). Kommunen skal i sin planlægning og i strategier understøtte de store virksomheder.

Det gør vi blandt andet ved at:

  • arbejde aktivt for at understøtte Den Industrielle Symbiose
  • samarbejde med virksomhederne indenfor forskning, miljø og arbejdsmarked
  • præge egnens uddannelser, så de understøtter den type arbejdspladser, der findes på det nære arbejdsmarked
  • skabe gode rammer for følge- og servicevirksomheder
  • sikre en professionel og effektiv myndighedsbehandling

Kommunen skaber og understøtter netværk mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og iværksættere både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Kalundborg Kommune bidrager til at styrke den regionale udvikling på Sjælland – især med henblik på en fælles uddannelsesindsats, en samlet udvikling af infrastrukturen og et udbygget erhvervssamarbejde.

En velfungerende infrastruktur er afgørende for at styrke både erhvervsudvikling og bosætning. Kalundborg ligger med sin dybtvandshavn centralt i Danmark og kommunen vil fortsat skabe gode betingelser for havnen. Vi arbejder for bedre forbindelser til kommunen, herunder en opgradering af rute 23 (Kalundborg motorvejen) og 22 (fra Slagelse til Kalundborg) og den kollektive trafik.

Kalundborg deltager aktivt i samarbejdet for en Kattegatforbindelse.