Kolofon

Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet af Kalundborg Kommune i perioden ultimo 2016 til primo 2017.

Primær projektgruppe: Medarbejdere fra Plan, Byg og Miljø.

Arbejdet med kommuneplanrevisionen har omfattet en bred involveirng af kommunens administration, særligt inden for det tekniske område.

Konsulenter

Ajourføring af datagrundlag for Turistpolitisk Redegørelse: NIRAS v/ Chefkonsulent Erik Büchert

Digital Kommuneplan

CMS: Dynamicweb
Design mv.: Bleau
Kort: Kalundborg Kommune, GIS
Fotos: Kalundborg Kommune