Varmeforsyning

Kommunalbestyrelsen skal ifølge loven samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter om at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Der er behov for en strategisk energiplan for hele kommunen.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • reducere afhængigheden af fossile brændsler og øge andelen af vedvarende energi til varmeproduktion
  • understøtte indsatsen for at nedbringe energiforbruget, øge energieffektiviteten og omstille til vedvarende energikilder gennem strategisk energiplanlægning for kommunen som geografisk enhed
  • udarbejde en samlet varmeplan, der er integreret i en strategisk energiplan og som dækker hele kommunen. Varmeplanen skal indeholde konkrete mål og indsatser, der sigter mod at nedbringe udledningen af CO2
  • som en del af arbejdet med den strategiske energiplan, at konkretisere potentialet for at konvertere fra naturgas til fjernvarme
  • som en del af arbejdet med den strategiske energiplan, at sikre mulighed for at evt. kommende biogasanlæg kan tilkobles det eksisterende naturgasledningsnet
  • understøtte varmebesparende foranstaltninger blandt eksisterende varmeforbrugere gennem kampagner i samarbejde med forsyningsselskaber, lokale håndværkere og installatører, Agenda 21 Rådet, Det grønne råd mv.
  • Kalundborg Kommune sammen med forsyningsselskaberne og øvrige partnere i den industrielle symbiose deltager i at udvikle og udvide symbiosen på energiområdet
  • understøtte at ny bebyggelse tilsluttes kollektiv energiforsyning baseret på vedvarende energi