Rådgivning m.m.

Kalundborg Kommunes erhvervsservice varetages af Kalundborg Erhvervsråd og Væksthus Sjælland.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • styrke virksomhedsrådgivningen gennem behovsafdækning rettet mod alle potentielle virksomheder
  • understøtte virksomhedsudviklingen i virksomheder, hvis behov kan afhjælpes gennem rådgivningssystemets kompetencer
  • skabe et stærkt lokalt beredskab til gavn for virksomheder, der har fordel af samarbejdet med Vækstforum og EU-systemet
  • venskabsbysamarbejdet også ses i et erhvervsudviklings- og internationaliseringsperspektiv

Redegørelse

Forpligtelsen til at levere lokal og specialiseret erhvervsservice er Kommunens. Rammerne herfor er sat af staten.

Rådgivningssystemet bygger på princippet om enstrengethed – altså kun én indgang.

Den lokale erhvervsservice består bl.a. af vejledning i forbindelse med virksomhedsstart og kurser og temamøder for iværksættere og virksomheder og varetages af Kalundborgegnens erhvervsråd. Erhvervsrådet modtager et økonomisk tilskud fra Kalundborg Kommune, der sammen med medlemsbidrag fra alle medlemsvirksomhederne er grundlaget for erhvervsrådets virksomhed.

Samarbejdet mellem erhvervslivets selvstændige interessevaretager og kommunen som myndighedsvaretager er de ligeværdige parter, der sikrer en god dialog og en sundt klima for erhvervsudvikling. Årlige partnerskabsaftaler afstemmer indsatsen det enkelte år.

Iværksættere samt små og mellemstore virksomheder har ofte behov for at få tilført kompetent sparring/rådgivning i forbindelse med 'udviklingsspring'. Dette behov formuleres sjældent direkte af virksomheden selv. Derfor er en opsøgende, problemafdækkende, servicerende og netværksskabende indsats helt central.

Den specialiserede erhvervsservice, der først og fremmest er rettet mod vækstiværksættere, varetages af Væksthus Sjælland, der er ejet og drevet af de 17 kommuner i regionen. Den lokale erhvervsservice kan, hvis behovet opstår, danne basis for et lokalt væksthusinitiativ.

 

Links og dokumenter

> Kalundborgegnens Erhvervsråd

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside