Butikker til lokalområdets forsyning

Der skal være mulighed for at gøre sine daglige indkøb i nærområderne, og derfor gives der mulighed for at indrette mindre enkeltstående butikker – fortrinsvis dagligvarebutikker – i kommunens boligområder, blandede boligområder, landsbyer og sommerhusområder.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at:

  • der skal sikres mulighed for et varieret udbud af butikker i de mindre byer, og hvor der er behov for det i yderkanten af Kalundborg
  • der skal derfor sikres mulighed for at opføre butikker til lokalområdernes daglige indkøb tæt ved boligen eller sommerhuset

Retningslinjer

4.3.1 Butikker til lokalområdets forsyning kan opføres eller indrettes i tilknytning til boligområder, blandede bolig- og erhvervsområder, landsbyer eller sommerhusområder.

4.3.2 Butikker til lokalområdets daglige forsyning kan kun etableres, hvis de ikke er til væsentlig gene for de omkringliggende boliger.

4.3.3 Butikker til områdets daglige forsyning kan etableres som dagligvarebutikker med et butiksareal på op til 500 m2 og udvalgsvarebutikker med et butiksareal på op til 200 m2. Der kan udarbejdes lokalplaner for butiksstørrelser på op til 1.000 m2, hvis det i hvert tilfælde vurderes at kunne indpasses i området.

4.3.4 Afstand til nærmeste centerområde eller andre butikker bør som udgangspunkt være minimum 500 meter.

4.3.5 Der skal sikres god tilgængelighed for alle trafikanter og et nødvendigt omfang af parkeringspladser for både biler og cykler.