Vision

Kommunalbestyrelsen har en vision for Kalundborg kommune. Visionen sætter retningen for alle de planer og politikker som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Vision for Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune er en veldrevet kommune hvor det er attraktivt at:

  • bo og leve
  • etablere og drive virksomhed
  • arbejde

Vi kan kun udvikle kommunen ved at arbejde bredt og helhedsorienteret og vi skal arbejde indenfor de politisk fastsatte rammer. Fremgang på ét område vil ofte være forudsætningen for gode resultater på de øvrige områder - og dermed for hele kommunen.

Kalundborg Kommune vil præge udviklingen regionalt, nationalt og internationalt gennem åben dialog og samarbejde. Det kræver at mange forskellige parter får deres indsats til at spille sammen. Vi bygger på lokale erfaringer med globalt udsyn og satser på grøn teknologi, natur og det sunde liv.

Vi vil samarbejde - både gennem partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor og med frivillige på lokalt niveau.

Du kan læse mere om visions tre fokusområder: bo og leve, etablere og drive virksomhed, arbejde.