Busdrift

Busdriften er med til at binde transportsystemer og lokalområder sammen og er vigtig for mange borgere i deres dagligdag.

Statistikken viser, at især skolesøgende børn og unge, ældre uden bil og handicappede er afhængige af at kunne transportere sig med bus. Omtrent halvdelen af alle busture foregår mellem hjemmet og henholdsvis arbejdsplads, skole eller et uddannelsessted.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • udvikle en bæredygtig infrastruktur som understøtter erhvervsudvikling og bosætning
  • løbende vurdere den offentlige transport i byerne og landdistrikterne for at sikre den mest målrettede, fleksible og effektive offentlige transportstruktur

Redegørelse

Den kollektive bustransport i Kalundborg kommune har tre hovedopgaver:

  • socialt: at give et transporttilbud til personer uden andre muligheder
  • trafikalt: at give bilister et alternativ
  • miljømæssigt: at udføre transporten på den miljømæssigt bedste måde

Den sociale opgave er en blanding af lovpligtige myndighedsforpligtelser og kommunens
egne ønsker mht. hvilket transporttilbud, man ønsker at give fx børn, unge og
ældre. Den trafikale opgave vil der være behov for at styrke i takt med, at trængslen på
det overordnede vejnet øges. Kommunens ønske om at bidrage til en bæredygtig udvikling stiller desuden krav til bussernes udnyttelse og materiel.

Hvem benytter busserne?

Den kollektive trafik er vigtig for hele kommunen. Såvel Kalundborg by som lokalcentrene og landsbyerne har brug for busbetjening. Busdriften binder lokalområderne sammen og er vigtig for mange borgere. Det gælder især skolesøgende børn og unge, ældre uden bil og handicappede, der er afhængige af at kunne transportere sig med bus.

Busbrugerne i Kalundborg er karakteriseret ved, at der er relativt mange kvinder og forholdsvis mange børn og unge samt, at rejseformålet hyppigt er uddannelse og arbejde. Der er forskelle i profilen af brugerne af de forskellig bustyper. I regionalbusserne er der mange, som skal på arbejde. I lokalbusserne er der mange børn og unge, som skal til deres skoler og uddannelsessteder, og relativt mange ældre, som skal på indkøb eller har andre ærinder i de større byer.

Bussernes betydning for landsbyerne

For landsbyerne spiller busbetjeningen en særlig rolle. Antallet af passagerer pr. afgang vil aldrig komme op i nærheden af antallet af passagerer i byerne, men hvor man i byerne kan vælge at gå eller cykle som alternativ til bussen, så har borgere, der bor på landet, og som ikke har bil, ikke noget alternativ. Busbetjeningen har især betydning for familier med skolesøgende børn og unge, der benytter bussen til ungdomsuddannelse og fritidsaktiviteter. Også ældre, der ikke længere har bil, men som bor i en landsby uden dagligvareforsyning, er afhængige af den kollektive trafik.

Adgang til natur og rekreative områder

Kommunalbestyrelsen har fokus på naturfagsundervisningen, og ønsker derfor, at skoler og institutioner har gode muligheder for at benytte offentlig transport til fx Røsnæs Naturskole, Fugledegård og lignende naturformidlingscentre. Lettere adgang til grønne og rekreative områder vil ligeledes understøtte et andet af kommunens indsatsområder, nemlig sundhedsfremme. Der skal være mulighed for, at de, der ikke har bil, eller som ønsker en mere miljørigtig adfærd, kan køre med bus til kystområderne, skovene og naturområder i almindelighed.

Forskellige servicebehov

Det hjælper ikke meget at have et stoppested tæt ved boligen, hvis ikke bussen kører derhen, hvor man skal, eller den ikke kører på det tidspunkt, man har brug for det. Servicen af et kollektivt transportsystem handler bl.a. også om i hvilke tidsrum og hvor hyppigt, bussen kører, samt hvor hyppigt man skal skifte. Spørgsmålet om, hvad der er et godt serviceniveau i et kollektivt transportsystem, afhænger af hvilke kundegrupper, man ser systemet ud fra, samt hvilke forventninger, man kan have i forskellige geografiske områder. Nogle kundegrupper har behov for, at bussen kommer tæt på rejsemålet. Det gælder fx gangbesværede. For andre er sikkerheden, når man skal til og fra bussen, af helt afgørende betydning. Det gælder fx mindre skolebørn. Og for andre igen er det allervigtigste, at man kan komme hurtigt, hyppigt og direkte frem, hvor man skal. Det gælder fx pendlere.

Links og dokumenter

> Busplan 2014 for Kalundborg Kommune

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside