VVM-pligtige husdyrbrug

Retningslinjerne for VVM-godkendte husdyrbrug er videreført fra Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt og tillæg til denne. VVM-reglerne for husdyrbrug er fra 1. januar 2007 samlet og integreret i husdyrloven. Fremtidige ansøgninger om nyetablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug skal behandles efter denne lov.

Retningslinjer

VVM-godkendte husdyrbrug:

8.9.1 VVM-godkendte husdyrbrug fremgår af temaet VVM husdyrbrug på kortet 8.9.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 8.9.a. VVM-pligtige husdyrbrug

Udvidelse af kvægbrug på Asnæs

8.9.5 På landbrugsejendommen Mineslund, Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg, matr. nr. 1t m.fl., Lerchenborg Hdg., Årby kan kvægproduktionen udvides op til 498,4 DE, svarende til 300 malkekøer, 300 opdræt og 150 stude. Udvidelsen medfører ikke ændring af det eksisterende staldanlæg.

I en afstand af 300 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikke planlægges for nye boliger eller sommerhuse.