Landdistrikter

En stor del af kommunens indbyggere bor i dag på landet og har deres dagligdag i mindre lokalsamfund. Kommunalbestyrelsens mål for landdistrikterne skal understøtte en afbalanceret udvikling, så både kommunens byer og landdistrikter er attraktive for bosætning og erhvervsudvikling.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • landdistriktspolitikken sætter fokus på enkelte lokalområders kvaliteter og potentialer, og har et særligt fokus på erhvervsudvikling og bosætning
  • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
  • understøtte muligheder for at drive erhverv i landdistrikterne
  • klarlægge betydningen af et bæredygtigt foreningsliv for kommunens lokalsamfund
  • styrke tilgængeligheden til den kollektive transport