Kommuneplan 2017-2028

På kommunens digitale kortside kan du finde oplysninger om det område, hvor du bor, eller om andre områder, der har din interesse

Status
Kommuneplan 2017-2028 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017.

Kommuneplanen er offentligt bekendtgjort den 7. marts 2018.