Sommerhusområde (S) 

Sommerhusområder skal anvendes til sommerhusbebyggelse og koncentrerede feriebebyggelser med dertil knyttede rekreative funktioner.

I områderne må der ikke finde overnatning sted i perioden fra 1. oktober til 1. marts bortset fra kortvarige ferie- og weekendophold.

Endagsturisme skal så vidt muligt tilgodeses gennem arealer til parkering og ophold samt sti- og vejforbindelser til strandarealer og det overordnede stisystem.

I nogle sommerhusområder er der udlagt fælles grønne områder, der ikke må bebygges. Dette fremgår af de specifikke rammebestemmelser for de enkelte områder.

Eksisterende grønne kiler, stier, offentlige parkeringspladser og rekreative anlæg skal fastholdes.

Der skal tages sigte på, at sommerhusområder med generelle rekreative kvaliteter om muligt forbedres som attraktive ferie- og fritidsområder i den videre planlægning og administration.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder:

Links og dokumenter

> Sommerhusloven