Bo og leve

Kommunalbestyrelsens vision behandler tre fokusområder. Her kan du læse visionen for "Bo og leve".

Kalundborg kommune skal være et godt sted at bo og leve - gennem hele livet. Vi vil have en kommune, der udnytter egnens mangfoldighed, hvor man kan leve godt og på forskellige måder – i byerne og i lokalsamfundene.

Borgerne skal have mulighed for at vælge det sunde liv. Gode fysiske omgivelser, sociale relationer og uddannelse er vigtige forudsætninger herfor.

Kommunen skal udvikles med vægt på sammenhængende grønne boligområder, og der skal være nem adgang til vores unikke natur og til de mange kultur- og fritidstilbud.

Der skal være gode rammer for mødet mellem mennesker. Vi vil styrke de sociale netværk og forebygge isolation og marginalisering, ved at sørge for gode vækstvilkår for ildsjæle, foreningsliv, og kulturtilbud.

Kommunens servicetilbud skal løbende udvikles i dialog med borgerne, så kravene til kvalitet, valgmuligheder og effektivitet forenes. Vi skal have fremtidssikrede og ambitiøse tilbud til børn, unge, familier, ældre og borgere med særlige behov.

Vi satser på øget anvendelse af digitale løsninger i vores servicetilbud. Vi vil arbejde med nye metoder og former for borgerinddragelse, for at give borgerne øget indflydelse og medansvar.

Kommunens fysiske kvaliteter, bymiljøer, kulturlandskaber og natur skal forvaltes, så borgerne får glæde af dem, uden at deres kvaliteter forringes. Herved fastholder vi muligheden for også at tilbyde kommende generationer i kommunen et attraktivt sted at bo og leve.