Redegørelse for Kalundborg Ny Vesthavn

Der er i 2017 igangsat arbejdet om et præciseret plangrundlag for Ny Vesthavn.

Kalundborg Kommune har vedtaget et tillæg til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 med det formål at muliggøre udbygning af en Ny Vesthavn i Kalundborg. Dette arbejde ligger i direkte forlængelse af arbejdet med Masterplanen for Kalundborg Havn, hvor løsningen af kapacitetsproblemer for den nuværende operatør, Mols-Linien, blev udpeget som et første skridt i havnens udvikling og afgørende for færgeforbindelsen mellem Kalundborg og Århus. Den nuværende operatørs akutte behov for øget areal kan ikke løses inden for det eksisterende havneområde, og den eneste mulighed for havneudvikling er vest for Asnæsværket. Derfor ønskes Mols-Linien som det allerførste flyttet ud til en Ny Vesthavn.

Etableringen af den Ny Vesthavn imødekommer den stigende efterspørgsel efter opmarchplads for færgedriften på Kalundborg-Århus. Dertil imødekommer Ny Vesthavn stigende tilgang af skibe med stor dybgang og størrelse og skaber mulighed for håndtering af øget massegodstransport og på sigt evt. containertransport. Etableringen af Ny Vesthavn sikrer således Kalundborg Havns udviklingsmuligheder på længere sigt. Med udbygningen af Ny Vesthavn opnås den udvidelse, der er nødvendig for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter havneplads og plads til faciliteter indtil år 2025.

I forhold til Planloven er et havneanlæg som Ny Vesthavn VVM-pligtigt. Sådan et anlæg kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse.

I Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 var området ikke udlagt til havneformål, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg med retningslinjer, der muliggør en ændret anvendelse af området og fastsætter rammerne for udbygning og anlæg. Retningslinjerne og kommuneplantillæggets rammebestemmelser optaget i denne kommuneplan.

For øvrige erhvervshavne henvises til afsnittet om erhvervshavne. For lystbådehavne henvises til retningslinjer for lystbåde.