Færgedrift

Færgerne i Kalundborg kommune er vigtige lokalt for kommunens småøer.

I Kalundborg kommune har færgerne betydning for den samlede transportforsyning og for småøerne Sejerø og Nekselø betyder færgerne alt for opretholdelsen af de eksisterende øsamfund.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre en færgedrift, der gør det muligt at opretholde helårsbeboelse på Sejerø og Nekselø
  • at sikre en færgedrift, der gør det muligt at opretholde og udvikle erhverv på Sejerø
  • understøtte en fortsat udvikling af Kalundborg Havns potentiale

Redegørelse

Færgedriften

I Kalundborg kommune er der færgeforbindelse fra Havnsø til Nekselø og Sejerø.

Sejerøbugtens Færger, der driver de to færgeruter fra Havnsø til henholdsvis Nekselø (sejltid ca. 20 minutter) og Sejerø (sejltid ca. 1 time), ejes af Kalundborg Kommune.

Færgernes betydning for småøerne

Et godt og stabilt serviceniveau på færgerne til de danske småøer er altafgørende for øernes overlevelse som helårssamfund – det gælder også for Sejerø og Nekselø. Stigende priser på olie, lønninger, reparationer mv. har i de senere år udfordret færgernes økonomi. Ved at sænke farten, nedsætte antallet af afgange og hæve billetpriserne kan færgeselskaberne forbedre økonomien, men disse tiltag er samtidig med til at sætte fart i en negativ spiral, der betyder, at færre turister benytter færgerne, og flere fastboende vælger at flytte væk fra øerne.

Færgerne spiller en central rolle for udviklingen af øturismen. Kalundborg Kommune og Kalundborg Turistråd arbejder for at udvikle nye koncepter og aktiviteter, der skal tiltrække flere turister til Sejerø og Nekselø. Især endagsturister besøger Sejerø og Nekselø i stor stil, og det understreger vigtigheden af en effektiv færgedrift.

Færgerne spiller en central rolle for udviklingen af øturismen. Kalundborg Kommune og Kalundborg Turistråd arbejder for at udvikle nye koncepter og aktiviteter, der skal tiltrække flere turister til Sejerø og Nekselø. Især endags turister besøger Sejerø og Nekselø i stor stil, og det understreger vigtigheden af en effektiv færgedrift.

Øerne rummer vigtige kulturværdier, der ikke findes andre steder, og som derfor er værd at beskytte. Hvis øerne kun befolkes i sommerhalvåret af turister og sommerhusgæster, vil en del af disse kulturmiljøer gradvist forsvinde.

Færgernes betydning for godstransporten

En væsentlig andel af Danmarks godstransport foregår dagligt med færger over Kattegat. Læs nærmere om godstransportens betydning i kommuneplanens afsnit om Kalundborg Havn.

Havnene

Kalundborg Kommune ejer og vedligeholder havnene på Sejerø og Nekselø samt Havnsø havn. På Nekselø ejer kommunen kun færgelejet, mens resten ejes og vedligeholdes af Nekselø Bådelaug.

Kalundborg Kommune har i 2009 udarbejdet en tilstandsrapport for alle kommunale havne med henblik på at kunne prioritere ressourcerne til vedligehold. Rapporten angiver også udviklingsmuligheder og tiltag, der kan skaffe et bæredygtigt grundlag for fortsat besejling af øerne.

Tryk på for at tænde og slukke for temaerne.