Redegørelse for jernbaner

Den hidtidige arealreservation for udvidelse af jernbanestrækningen Holbæk-Værslev er ikke udnyttet og fastholdes derfor.

Strækningen er ikke omfattet af trafikforliget, som er vedtaget af de fleste af Folketingets partier i vinteren 2009. Kommunalbestyrelsen vil dog fortsat arbejde for etablering af dobbeltspor på strækningen.

Persontransporten er en af de største kilder til CO2 udledning i transportsektoren i Kalundborg kommune. Som led i ønsket om at styrke den kollektive transport etableres et trinbræt/stationsanlæg ved Novo Nordisk (Kalundborg Øst). En sådan beliggenhed er til fordel for persontransporten til de omkringliggende erhvervsområder og et oplagt sted til pendlerpladser for borgere i Kalundborg by og omegn. Station Kalundborg Øst bliver et supplement til den nuværende Kalundborg Station.

Se evt også transportforsyning under Bo og leve.