Virksomhed og job

Storindustri og havn

I Kalundborg befinder sig nogle af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København. I selve industriområdet ved Kalundborg by findes nogle af landets største energi- og procesvirksomheder, og en stor del af disse danner den internationalt kendte Industrielle Symbiose, hvor virksomhederne, gennem anvendelse af hinandens restprodukter bidrager til en mere bæredygtig produktion.

Kalundborg Havn – der består af den kommunale selvstyrehavn, Statoil/Hydros oliepier og Asnæsværkets havn – er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet. På Kalundborg Havn findes endvidere en betydelig havnerelateret industri.

Industrien tegner sig for en fjerdedel af kommunens arbejdspladser og er meget synlig i Kalundborg by og understreger hermed Kalundborgs rolle i det sjællandske bymønster og i arbejdsdelingen mellem de større sjællandske byer.

– men også handel, service og håndværk

Ved siden af de store virksomheder i Kalundborg by findes en bred vifte af mindre virksomheder inden for service og håndværk i hele kommunen samt betydelig transportvirksomhed.

Nogle af disse virksomheder er tilknyttet udviklingen i de store virksomheder, mens andre virksomheder retter sig bredt mod aftagere og kundegrupper i lokalområdet.

Job og beskæftigelse

Kalundborg er velforsynet med arbejdspladser, og ca. to tredjedele af de beskæftigede borgere har et job inden for kommunegrænsen. Samtidig indgår Kalundborg i et sammenhængende sjællandsk bymønster og i hovedstadsområdets arbejdskraftopland. Andre pendler dagligt ud af Kalundborg kommune – fx til Hovedstadsområdet, ligesom borgere fra andre kommuner dagligt pendler til deres job i Kalundborgs private og offentlige virksomheder.

Afstanden og kvaliteten af forbindelserne til hovedstaden er en reel barriere for det erhvervsmæssige samspil med hovedstadsområdet og nødvendiggør et stærkt og dynamisk lokalt arbejdsmarked, der fortsat kan tiltrække både nye arbejdspladser og veluddannet arbejdskraft.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside