Rekreativ struktur

Rekreativ struktur generelt

Kalundborg kommune har mange rekreative kvaliteter og faciliteter, der henvender sig såvel til lokalbefolkningen som til turister. Kommunen søger at sikre mulighederne for, at friluftslivet kan udfolde sig inden for nogle grænser, hvor både landbrugets, lokalbefolkningens og turisternes interesser tilgodeses samtidig med, at friluftslivet udfoldes på et bæredygtigt grundlag.

Derfor skal udviklingen af den rekreative struktur målrettes således, at de både tilgodeser lokalbefolkningens behov for rekreativ udfoldelse og understøtter udviklingsmulighederne for turisme med de målsætninger, som er beskrevet under turisme. Kommunens overordnede potentialer for turisme er identificeret i den turistpolitiske redegørelse.

Den turistpolitiske redegørelse peger på kommunens kyster, herunder særligt de gode badestrande og naturoplevelserne som den primære grund til at holde ferie i Kalundborg. Derfor skal udviklingsmulighederne baseres på den allerede eksisterende turismestruktur, hvor overnatningskapaciteten primært ligger i SOMMERHUSOMRÅDER, campingpladser og i mindre grad hoteller langs kysten. Den primære indsats skal sigte mod en kvalitetsforbedring af disse. Dette inkluderer en løbende kvalitetsforbedring af SOMMERHUSOMRÅDERNE, således at adgange til strande og naturområder sikres for alle gæster, inklusive dagsturister og lokalbefolkningen. En kvalitetsforbedring kræver i nogen tilfælde, at eksisterende turismefaciliteter udbygges for at understøtte en opgradering af turismetilbuddet, hvorfor eksisterende udbygningsmuligheder og anlægsområder bibeholdes.

For at understøtte naturoplevelserne skal der ske en beskyttelse af kommunens natur- og kulturværdier som beskrevet under natur og kulturarv. Der skal samtidig ske en formidling af disse værdier, som det fx sker igennem naturvejledningen på Røsnæs og Fugledegård, og adgang til disse værdier skal sikres. Vestsjællands Amt har identificeret besøgsområder i kommunen, og disse bibeholdes for at kunne prioritere turismeindsatsen. Samtidig er der blevet udarbejdet en samlet stiplan for kommunen, der viser muligheder og ønsker til stier for at fremme lokalbefolkningens adgang til naturen, for at fremme cykelstier i og imellem byer og for at fremme turisters adgang til naturoplevelser bl.a. i besøgsområderne.