Hovedpolitik for virksomhed og job

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under Virksomhed og job. Der henvises i øvrigt til mål for By og Landskab samt Bo og leve.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe en bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken
  • udvikle vores styrkeposition inden for cleantech og farma/medico igennem klyngeudvikling, symbiose og innovation
  • skabe og understøtte samarbejder med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne lokalt, regionalt og i forhold til EU
  • sikre de eksisterende virksomheder gode udviklingsmuligheder
  • understøtte potentialet i underskoven af håndværks- og servicevirksomheder til at udvikle nye og innovative virksomheder indenfor klima, energi og sundhed
  • understøtte muligheder for at drive erhverv i landdistrikterne
  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn
  • virksomhederne i kommunen kan få den arbejdskraft de efterspørger
  • sikre at der kan tilbydes erhvervsarealer i overensstemmelse med erhvervslivets behov
  • Kalundborg kommune er attraktiv for bosætning, oplevelse og industri

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside