Blandet bolig og erhverv (BL) 

Blandede bolig- og erhvervsområder skal anvendes til helårs boligformål (med tilhørende kollektive anlæg) samt mindre erhvervsvirksomhed. Erhverv kan omfatte håndværks- og servicevirksomheder inden for fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel, transport og lignende inden for miljøklasse 1-3. Der kan også etableres offentlige funktioner, der vedrørende skala, funktion og miljømæssige forhold kan forliges med den øvrige virksomhed i området. Der må indrettes et mindre salgslokale i tilknytning til den enkelte virksomhed, når der udelukkende sælges produkter fra egen produktion.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer om detailhandel i kommuneplanens hovedstruktur.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder:

 

Links og dokumenter

> Miljøklasser