Centerområde (C)

Centerområder skal anvendes til butikker med tilhørende, ikke generende fremstillingsvirksomhed, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, café og restauration, hotel- og konferencevirksomhed og lignende inden for miljøklasse 1-3, som foretages ved en konkret vurdering. Områderne kan endvidere anvendes til helårs boligformål, pladser og grønne områder samt parkeringsanlæg. Visse steder kan der etableres spillehal med gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsens udformning, tæthed og funktion skal være med til at skabe attraktive bymiljøer.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer om detailhandel i kommuneplanens hovedstruktur.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder:

 

Links og dokumenter

> Miljøklasser