Togdrift

Adgangen til en effektiv og sikker togdrift har betydning for kommunens mange pendlere

Ifølge lov om trafikselskaber skal staten minimum hvert fjerde år udarbejde en trafikplan, der udstikker retningslinjer for trafikbetjeningens omfang på de enkelte strækninger.

Mål

Se afsnit om jernbaner.

Redegørelse

Pendlere

På en almindelig hverdag stiger cirka 1.200 passagerer på et DSB-tog på en station i Kalundborg kommune, og godt 220 passagerer stiger på et lokalbanetog. Dertil skal regnes passagerer, der pendler ind i kommunen. 40 % af de passager, der tager toget ud af Kalundborg kommune rejser til Holbæk kommune (Holbæk og Jyderup), og 16 % tager toget helt til København H. Passager, som tager toget til Kalundborg kommune, kommer primært fra Holbæk (32 %), Jyderup (13 %) og København H (13 %).

Togforbindelser

DSB's Nordvestbane København-Holbæk-Kalundborg forbinder kommunen med København og via Roskilde og Kalundborg med det vestlige og sydlige Danmark. I Holbæk og Tølløse er der forbindelse til Vestsjællands Lokalbaner. Der er i alt to DSB-stationer i kommunen, i Kalundborg og Svebølle, med Kalundborg som den største og vigtigste station. Som led i ønsket om at styrke den kollektive transport er det besluttet at etablere yderligere en station i Kalundborg øst (ved Novo Nordisk). Se afsnit om jernbaner. Kalundborg kommune betjenes af to stationer på Vestsjællands lokalbaner, Høng og Løve.