Arbejde

Kommunalbestyrelsens vision behandler tre fokusområder. Her kan du læse visionen for "Arbejde".

Kommunens geografiske placering kræver et stærkt og selvstændigt lokalt arbejdsmarked. Det skal derfor være attraktivt at arbejde i private og offentlige virksomheder i kommunen.

En fortsat vækst i Kalundborgs erhvervsliv forudsætter at der er kvalificerede medarbejdere. Kommunen understøtter derfor virksomhedernes rekruttering og fastholdelse gennem en indsats, hvor erhvervsudvikling, bosætning og servicetilbud spiller sammen.

Virksomheden Kalundborg Kommune er en værdibaseret og decentral organisation, hvor den enkelte medarbejder oplever at have ansvar og indflydelse på sine opgaver. Vi er en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, der lægger vægt på faglig og personlig udvikling.

Arbejdsmiljøet skal være i fokus, og der lægges vægt på professionel ledelse. Herved sikrer vi rekruttering og fastholdelse i en fremtid med færre kvalificerede ressourcer på arbejdsmarkedet.

Med et arbejdsmarked i hastig forandring, er det afgørende at både private og offentlige virksomheder rummer mulighed for at medarbejderne kan kompetenceudvikles. Kalundborg Kommune vil derfor medvirke til at skabe nye læringsmuligheder gennem samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.