Redegørelse for butikker til lokalområdets forsyning

Der skal være mulighed for at gøre sine daglige indkøb i nærområderne, og derfor gives der mulighed for at indrette mindre enkeltstående butikker – fortrinsvis dagligvarebutikker – i kommunens boligområder, blandede boligområde, landsbyer og sommerhusområder.

Vedr. afstandskrav til nærmeste centerområde eller dagligvarebutik måles dette fra centerområdets afgrænsning eller dagligvarebutikkens udkørsel til den ønskede butiks indkørsel.