Områdetyper

Afsnittet omhandler de arealdækkende områdetyper. De overordnede retningslinjer behandles her. Retningslinjerne for de enkelte områdetyper behandles på niveauet under.

Retningslinjer

5.0.1 Kommunen er opdelt i følgende områdetyper: BYOMRÅDE, SOMMERHUSOMRÅDE og LANDOMRÅDE. Disse fremgår af kort 5.0.a. LANDOMRÅDE er arealet uden for BY- og SOMMERHUSOMRÅDER.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 5.0.a. Områdetyper

5.0.2 Retningslinjerne for de enkelte områdetyper definerer de overordnede rammer for arealanvendelsen i de forskellige områdetyper.