Erhverv

Af Kalundborg Kommunes vision fremgår, at det fortsat skal være attraktivt at drive virksomhed i Kalundborg kommune. Det gælder for såvel store som mellemstore og små virksomheder.

Kalundborg kommune er kendetegnet ved et antal meget store, internationalt orienterede industrivirksomheder, lokaliseret i Kalundborg by, hvis betydning rækker langt ud over kommune, region og nation. Kalundborg Havn har, som Sjællands dybvandshavn særlige forudsætninger, der betyder, at havnen kan håndtere skibe med stor dybde og stor last og dermed være lokaliseringsmulighed for større havnebrugende industrier og procesvirksomheder.

De store virksomheder sætter i høj grad dagsordenen for Kalundborgs fremtidige udvikling. Kalundborg Kommune ønsker gennem et tæt samarbejde om tiltrækning af EU-midler inden for især innovation og bæredygtige produktionsformer og produkter at understøtte virksomhedernes udvikling i en bæredygtig retning. Kalundborg Symbiosen og Inbicon (produktion af bioethanol) er eksempler herpå.

Kalundborg kommunes øvrige erhvervsliv rummer et bredt spekter af virksomheder, som retter sig mod lokalområdets forsyning, men mange – bl.a. håndværksvirksomheder – har opgaver i såvel region Sjælland som hovedstadsområdet. Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi og Erhvervsråd sigter mod, at alle virksomheder får gode vilkår og relevant rådgivning for deres fortsatte udvikling.

Landbrugserhvervet har fortsat stor betydning i Kalundborg, men samtidig medfører en hastig udvikling i driftsformen, at mange driftsbygninger overflødiggøres og kan give grundlag for nye erhvervstyper i landdistrikterne – under behørig hensyntagen til såvel landbrugsmæssige som natur og -kulturkvaliteter.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside