Læsevejledning

Hvordan navigerer jeg rundt i den digitale kommuneplan? Hvordan er hjemmesiden bygget op? Kan jeg udskrive kommuneplanen? Find svaret på disse og andre spørgsmål her i denne læsevejledning.

Den digitale kommuneplan indeholder en mængde informationer og kort over kommunens områder. Du kan søge oplysninger om dit eget lokalområde, læse visionen for områdets udvikling eller se hvad der gælder for lige netop din ejendom. Du kan også dykke nærmere ned i emner der interesserer dig og læse om kommunalbestyrelsens mål på en lang række områder.

Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvordan den digitale plan er opbygget. Du kan læse mere om kommuneplanens forhold til andre planer og planlovens krav til kommuneplanens indhold under afsnittet "Om kommuneplanen".

Opbygning af den digitale plan

Kommuneplanen er opdelt i fem hovedafsnit:

  • Vision og udvikling
  • Virksomhed og job
  • Bo og Leve
  • By og landskab
  • Rammer for lokalplanlægning

På forsiden af den digitale kommuneplan er de fem hovedafsnit placeret på tværs af siden på et bredt, hvidt bånd. Under hvert hovedafsnit ligger klikbare menupunkter til en række underafsnit. Når du kommer ind på disse undersider vil du hele tiden kunne genfinde menustrukturen til venstre på siden. Der vil også altid øverst på siden være en såkaldt "brødkrummesti", der med klikbare links markerer, hvor du befinder dig på hjemmesiden.

Fra forsiden og øverst til højre på alle sider kan du gå direkte til funktionen "Hvordan påvirker kommuneplanen min ejendom?". Her kan du via en kortfunktion søge frem, hvilke kommuneplantemaer der gælder for en adresse eller et område.

Til højre på forsidens finder du løbende nyhedsstof, der relaterer sig til kommuneplanen. Det omhandler oplysninger om aktuelle kommuneplantillæg, høring af lokalplanforslag, meddelte landzonetilladelser mv. I den anden nyhedsboks, centralt på siden, kan du følge processen for kommuneplanen, se hvordan du afgiver høringssvar og hvornår der afholdes borgermøde etc.

Øverst på forsiden kan du vælge at få et sitemap, der er en indholdsfortegnelse for hele hjemmesiden. Der er mulighed for at vælge RSS-feeds - en servicefunktion der gør det muligt at følge med i ændringer på hjemmesiden. Der er kontaktoplysninger og endelig øverst til højre ligger en søgefunktion, hvor du kan indtaste søgeord.

Faktabokse

I den digitale kommuneplan findes tre typer faktabokse, der er placeret til højre på siden:

  • Status i den politiske proces
  • Links og dokumenter
  • Informationer på kort

Der kan forekomme sider hvor nogle af faktaboksene ikke er vist. Det kan fx være tilfælde, hvor det ikke er relevant at linke til kort fra den pågældende side.

Angivelse af status knytter sig til den enkelte side og fortæller således, hvorvidt det pågældende tema foreligger som en godkendt kommuneplan, eller om der eventuelt er et kommuneplantillæg i høring. Hvis der i løbet af planperioden udarbejdes tillæg til kommuneplanen, vil det fremgå i statusboksen.

Under "Links og dokumenter" ligger der henvisninger til eksterne hjemmesider og dokumenter, der kan være baggrundsmateriale for kommuneplanen eller supplerende information, som understøtter kommuneplanens redegørelse.

I faktaboksen "Informationer på kort" er der link til kort, der viser temaet på den pågældende side.

Kommuneplanen på papir

Du har mulighed for at udskrive udsnit af den digitale kommuneplan ved at vælge funktionen "print" angivet nederst på hver side. Du kan også udskrive en pdf af et bestemt tema fx hele afsnittet om vindmøller. På siden "Sitemap" kan du se en oversigt over de pdf'er du kan udskrive eller gemme. Baggrundsmateriale til kommuneplanen ligger også som pdf'er i faktaboksen "Links og dokumenter" til højre på siden. Vær opmærksom på, at nogle af dokumenterne er på mange sider.

Links og dokumenter

> PlanSystemDk