Bo og leve

Det gode liv

Det indgår i kommunens vision, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo og leve - gennem hele livet. Dette peger frem mod forskellige livsområders og sektorers betydning for den enkeltes livskvalitet og oplevelse af 'det gode liv'.

Gode boliger, attraktive omgivelser og lokalmiljøer skaber rammen om hverdagslivet for den enkelte borger og familie, såvel for Kalundborgs nuværende borgere, som for familier, der overvejer at flytte til Kalundborg.

De kommunale servicetilbud for børn og unge med dagpasning, skole og fritidsaktiviteter samt voksne og ældres deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter, med adgang til udfoldelse og fællesskab bidrager til oplevelsen af det gode liv og skaber tryghed, selvværd og identitet.

For borgere og familier med særlige behov for støtte – permanent eller i en periode – fysisk, psykisk eller socialt – har det afgørende betydning, at kommunens forskellige tilbud opleves som imødekommende, sammenhængende og tilstrækkelige. Det er betingelsen for, at også disse borgere oplever Kalundborg kommune som et godt sted at leve og bo – gennem hele livet.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside