Turisme

Der er ikke udarbejdet en egentlig turismepolitik for Kalundborg kommune. I stedet er turisme et element under Udviklingsstrategiens afsnit om Vækst. Kalundborg Kommune har en turistpolitisk redegørelse (2010), som rummer en kortlægning af turismen og turismeerhvervet i Kalundborg kommune samt en strategi for, hvordan turismen kan udvikles. I Kommuneplan 2017 er der gennemført en ajourføring af datagrundlaget for den Turistpolitiske Redegørelse.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • udnytte potentialet i turismeerhvervet med udgangspunkt i kyst, landskab, Kalundborg by og havn og virksomheder i erhvervet ved at skabe og synliggøre attraktivitet og muligheder
  • medvirke til, at turismen i Kalundborg kommune udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive, velfungerende samfund
  • fremme destinationsudviklingen i Kalundborg kommune og i Vestsjælland gennem et tværkommunalt samarbejde