Lokal udvikling

Kommunens byer og lokalområder rummer hver for sig lokale kvaliteter og potentialer på tværs af deres placering i bymønsteret. Det giver grundlag for forskellige muligheder for udvikling.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

  • understøtte potentialerne i de enkelte byer og lokalområder
  • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres