Om kommuneplanen

Denne kommuneplan sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling i kommunen. Lovgivningen stiller en række krav til kommuneplanens indhold og tilblivelse.

Formål med kommuneplanen

Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udvikling i kommunen. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, erhverv, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig skal der tages stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse.

I kommuneplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen sin politik for udviklingen af kommunens samlede arealer i byer og på land. Kommuneplanen er bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder.

Del af et stort plansystem

Kommuneplanen indgår som et element i et samlet plansystem, hvor statslige og regionale planer stiller krav til kommuneplanlægningen. Læs mere i afsnit om forhold til andre planer.

Kommuneplanens opbygning

Planloven stiller nogle specifikke krav til hvilke elementer, en kommuneplan skal indeholde. Kommunen har imidlertid selv mulighed for at disponere, hvordan disse elementer skal sættes sammen i kommuneplanen. Læs mere om opbygningen af Kalundborg kommuneplan i afsnit om planlovens krav.

Links og dokumenter

> Vejledning om kommuneplanlægning