Redegørelse for butikker med salg af egne produkter

 

Der gives mulighed for at etablere butikker til salg af en virksomheds egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionsbygninger. Butikkernes salgsareal må kun udgøre en mindre del af virksomhedens samlede areal. Dog kan planteskoler gives et større butiksareal.