Kommuneplantillæg

Vedtagne kommuneplantillæg indarbejdes i den digitale kommuneplan.

Når der vedtages kommuneplantillæg til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028, bliver kommuneplantillægget indarbejdet i den dynamiske, digitale kommuneplan. En fordel ved den digitale kommuneplan er netop muligheden for en løbende opdatering, så der ved vedtagelse af kommuneplantillæg ikke opstår forvirring om, hvad der aktuelt er indeholdt i kommuneplanen.

I menuen til højre findes en kronologisk oversigt over vedtagne kommuneplantillæg. Her kan den fulde ordlyd af de vedtagne kommuneplantilæg læses.

I samme menu er der link til PDF'en af den oprindelige kommuneplan, det vil sige kommuneplanen som den så ud, inden det vedtagne kommuneplantillæg blev indarbejdet i den dynamiske plan.