U1.E01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  U1.E01

 • Plannavn

  Ubby-Jerslev by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder, Forsyningsanlæg, Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder lettere industri og varmeværk med tilhørende faciliteter. Desuden håndværks,- værksteds-, lagervirksomhed, service- og kontorvirksomhed. Der kan etableres solanlæg i form af solcelle- og solfangeranlæg.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bygningshøjde 8.5 (hovedregel) . Mulighed for større højde jf. de generelle rammebestemmelser.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal afgrænses af plantebælter. Solcelle– og solfangeranlæg skal afskærmes af beplantning mod omgivelserne. Beplantning skal tilpasses eksisterende plantning i området

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1 - 4

 • Andet

  Solcelle– og solfangeranlæg skal gives en ensartet mørk farve, med mindre særlige forhold taler for en anden løsning. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Vedtaget