U1.B07

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  U1.B07

 • Plannavn

  Ubby-Jerslev by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  9

 • Områdets anvendelse

  Udviklingsområde til tæt lav og etagebebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Bebyggelsen skal disponeres under hensyn til terræn og tilgrænsende bakke.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 10% af området skal være fælles friareal. Herudover indgår en del af ejendommen i det tilgrænsende rekreative område U1.R02.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Adgang til området skal være fra en fordelingsvej, som også betjener område U1.B05.

 • Status

  Vedtaget