S6.R01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S6.R01

 • Plannavn

  Sejerø Camping

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Campingplads

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Inden for området må kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter svarende til 30% af det tilladte antal campingenheder. En hytte må højst være 25 m2.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister.

 • Andet

  Maks. 120 campingenheder. Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 301-1 Øen Sejerø. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab.

 • Status

  Aflyst