S5.R01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S5.R01

 • Plannavn

  Sejerby

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde, Lystbådehavn, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Marina. Havnerelateret erhverv i tilknytning til havnen, parkering. Aktiviteter til ferieformål.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Etablering til ferie og konferencefaciliteter til 60 sengepladser etableres på grundlag af lokalplan. Det forudsættes, at det i den nærmere planlægning sikres, at bebyggelsen indpasses i den kystlandskabelige helhed. Mulighed for tilladelse til større højde på særlige bygningsdele eller tekniske installationer efter en konkret vurdering.

 • Andet

  Maks 60 sengepladser. Maks. 280 bådpladser. Området er udpeget værdifuldt kulturmiljø nr. 301-1 Øen Sejerø og nr. 301-1a Sejerby. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. En del af området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af kirkebyggelinje. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Aflyst