S5.E01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S5.E01

 • Plannavn

  Sejerby

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration. Mulighed for bolig i tilknytning til virksomheden. Erhvervsvirksomheder med minimalt vandforbrug.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Boliger opføres i maks. 1,5 etage og 8,5m højde

 • Friarealer og beplantning

  Karakteristiske træer og beplantning skal bevares.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1 - 3

 • Andet

  Bestemmelserne forudsætter, at der findes en tilfredsstillende løsning på vandforsyningsproblemerne. Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 301-1 Øen Sejerø. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning.

 • Status

  Vedtaget