S3.R01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S3.R01

 • Plannavn

  Havnsø by

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Marina

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Ved opførelse af en marina kan der opføres bygninger nødvendige for driften, under hensyntagen til havudsigten. Mulighed for tilladelse til bygningshøjde op til 12 m, hvis produktionsforhold taler for det. Der er mulighed for opstilling af midlertidige og sæsonbestemte aktiviteter i forbindelse med musik- og kulturarrangementer, by- og havnefestivaler og borgerdrevne aktiviteter som f.eks. loppemarkeder. Det betyder, at der er mulighed for at opstille midlertidige telte, scener, midlertidige bygninger og lignede. Herudover er der mulighed for at afprøve mindre aktiviteter og projekter, som har til hensigt at udforske eller understøtte særlige kvaliteter indenfor rammeområdet med henblik på, at populære aktiviteter kan videreføres og sikres gennem en udviklingsplan for Havnsø.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal som udgangspunkt henstå som plejede græsarealer uden bygninger, indtil en marina med dertilhørende faciliteter og bygninger er opført. Midlertidige aktiviteter og projekter kan dog tillades, jf. Bebyggelsesforhold i øvrigt.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Eksisterende parkeringsplads skal opretholdes. Dette kan der lokalplanlægges for. Flest mulige p-pladser skal bevares. Der skal sikres passage fra kysten vest for området til de samlede havnearealer.

 • Status

  Vedtaget