S3.E01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S3.E01

 • Plannavn

  Havnsø by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder service-, værksteds-, fremstillings-, lager- og engroshandelsvirksomhed. Desuden kontorerhverv, parkering samt oplagsplads af både.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Bygningshøjden er 8.5 meter. Mulighed for større højde, hvis hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal etableres afskærmende beplantning langs veje og stier. Jorddiget langs områdets østlige afgrænsning skal beskyttes.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1 - 4

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Langs områdets østlige grænse med tilslutning til Ahornvej skal der udlægges en offentlig sti.

 • Status

  Aflyst