S3.B05

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S3.B05

 • Plannavn

  Havnsø by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tæt lav bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Enkelte bebyggelser kan opføres i 2 etager.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal sikres grønne kiler mellem de enkelte bebyggelser.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Langs områdets vestlige grænse skal der udlægges offentlig sti.

 • Status

  Vedtaget