S1.E03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S1.E03

 • Plannavn

  Svebølle by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri, Let industri og håndværk, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv i form af industri- og produktionsvirksomhed. Desuden lettere erhverv herunder lager-, og værkstedsvirksomhed mv. Mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der kan etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper på op til 2.600 bruttoetagemeter. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Der kan i en del af området tillades beboelse tilknyttet erhvervsvirksomhed.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Bygningshøjden er 12 meter. Mulighed for større højde, hvis hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-5. Hvis aktiviteten og den konkrete beliggenhed kan forenes med hensyn til boligområder og grundvandsbeskyttelse.

 • Andet

  At området får en grøn karakter, herunder med skærmende bevoksning mod omgivelserne. En del af området er omfattet af værdifuldt kulturmiljø nr. 301-16 Virksomheden Øresø. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Aflyst