K12.R03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K12.R03

 • Plannavn

  Ugerløse Motel og Feriecenter

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter, Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Campingplads. Feriecenter

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Inden for området må kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter svarende til 15% af det tilladte antal campingenheder. En hytte må højst være 25 m2 . Dansk Handicap Forbunds Motel- og Feriecenter kan udvides med maksimalt 40 ferieboligenheder. Udvidelsen kan alene anvendes til ferieboliger/ferielejligheder i tilknytning til den eksisterende hotelvirksomhed.

 • Friarealer og beplantning

  Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen etableres levende hegn af karakter som egnens markhegn.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister.

 • Andet

  Maks. 110 campingenheder. Maks. 160 sengepladser. Det skal i detailplanlægning og sagsbehandling efter strandbeskyttelseslinjen sikres, at bygningerne indplaceres og tilpasses under hensyntagen til kystlandskabet. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Vedtaget