K07.E02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K07.E02

 • Plannavn

  Kalundborg syd-vest

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder, Havneerhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Max. bygningshøjde

  30

 • Områdets anvendelse

  Havneområde med tungere erhverv herunder industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder. Desuden lager-, værkstedsvirksomhed mv. Virksomheder skal have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen eller havneområdet. Aktiviteter med naturlig tilknytning til havnen herunder for cruiserbesøg.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Ud over den angivne bebyggelsesprocent, kan der i op til 3 zoner fastlægges en bebyggelsesprocent på 60. Det samlede rumfang af bygninger inden for området må ikke overstige 8 m3 pr. m2 grundareal. Der kan etableres op til 3 højtanke/enheder med et rumfang på 15 m3 pr. m2 grundareal. Ud over den angivne maks. bygnings-højde, kan der opføres op til 3 højtanke/enheder med en højde på op til 30 m og med kupler i op til 38 meters højde. Inden for området må kraner have en højde på op til 70 m i opslået tilstand.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 3-7. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Vejbetjening af området skal ske via forlængelse af Asnæsvej.

 • Status

  Aflyst