K04.R01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K04.R01

 • Plannavn

  Kalundborg nord-øst

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Naturområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Offentligt grønt område med skov.

 • Friarealer og beplantning

  Karakteristiske træer og beplantning skal bevares. Vådområder skal indgå i områdets natur.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der planlægges gang-, cykel-, ride- og kondistier gennem området, bl.a. langs den nordlige grænse mod det åbne land.

 • Andet

  En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Aflyst