K04.BL01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K04.BL01

 • Plannavn

  Kalundborg nord-øst

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Områdets anvendelse

  Etagebebyggelse. Der kan etableres lejligheder til liberalt erhverv og boliger i de tidligere sygehusbygninger efter en samlet plan, hvor boliger udskilles i afsnit af bebyggelsen, der er velegnede hertil. Mindst 40 % af bruttoetagearealet skal anvendes til erhvervsformål.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Omdannelse til boliger skal sikre gode adgangs- og lysforhold samt adgang til friarealer med god solorientering. Supplerende hertil kan der etableres altaner til de enkelte boliger i en god arkitektonisk helhed. Maks. etager er 2 på områdets små ejendomme. 3.5 på selve sygehusgrunden. Maks bebyggelsesprocent er 60 for eksisterende etagebebyggelse, 50 ved ny bebyggelse

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20 % af området skal være større fælles friareal. Væsentlig bevoksning skal så vidt mulig bevares.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-2, dog undtagelse hvis ingen gener for naboområder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan etableres vejadgang fra Nørre Allé og fra Frederik Andersensvej. Der skal tilvejebringes tilstrækkelig parkeringspladser, jf. kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Parkeringsareal skal anlægges på den pågældende matrikel eller efter særlig aftale ved Frederik Andersensvej.

 • Status

  Aflyst