K04.B07

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K04.B07

 • Plannavn

  Kalundborg nord-øst

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tæt lav bebyggelse

 • Friarealer og beplantning

  Områdets fælles friarealer skal bevares. Bebyggelsen knyttes til det store, tilgrænsende rekreative areal imellem boliggrupperne.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være cykelsti langs Lupinvej.

 • Status

  Aflyst