K03.R09

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.R09

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Sports- og idrætsanlæg, Lystbådehavn, Naturområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Områdets anvendelse

  Idrætsanlæg, lystbådehavn, bådehus, klubhus, naturområde, strandpark, kiosk og restaurant.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Bebyggelsesprocenten er Maks. 400 m2 for klubhus (sejlklubben).

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være offentlig adgang til strandarealerne.

 • Andet

  Området skal sikres som naturområde (vildtreservat). Lystbådehavnen må - med udvidelse inden for et særligt afgrænset anlægsområde - have op til 220 bådpladser. Der ikke kan opføres bebyggelse inden for det fredede areal på Gisseløre udover det i fredningskendelsen specifikt nævnte. Vinteropbevaring af lystbåde må ikke overstige det af Fredningsnævnet fastsatte antal. En del af området er omfattet af værdifuldt kulturmiljø nr. 323-11 Gisseløre. Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Vedtaget