K03.B10

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.B10

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og/eller tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Arealets disponering og huse skal tilpasses de særlige forhold på stedet og åbne sig mod det rekreative område mod nord. Maks. etager er 1.5 eller 2 inklusiv parterreetage på stærkt hældende terræn.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til fælles friarealer med god forbindelse til det tilgrænsende store rekreative areal nord for området.

 • Andet

  En del af området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. En del af området er omfattet af skovbyggelinje.

 • Status

  Aflyst