K03.B03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.B03

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering og ny bebyggelse skal tilpasses terrænet og udføres med respekt for de landskabelige kvaliteter og den markante beliggenhed. Området udgør den endelige aflutning mod det åbne land. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse. Maks. etager er 1.5 eller 2 inklusiv parterreetage på stærkt hældende terræn.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal være en beplantet zone af ens præg langs Nyrupvej og Bøgebjergvej.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der bør etableres en sti langs Nyrupvej.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af kirkebyggelinje.

 • Status

  Aflyst