K02.B06

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K02.B06

 • Plannavn

  Kalundborg vest

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og/eller tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Udbygningsområde, hvis disponering og ny bebyggelse skal tilpasses terrænet og udføres med respekt for den landskabelige situation og markante beliggenhed langs Nyrupvej. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav bebyggelse. Maks. etager er 1.5 eller 2 inklusiv parterreetage på stærkt hældende terræn.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal være en beplantet zone af ens præg langs Nyrupvej.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Områdets veje skal udføres som Stilleveje jf. færdselslovens § 40.

 • Status

  Aflyst